T-40

  • Què és?

    • Es tracta del títol corresponent a un conjunt de 20 bitllets reservat exclusivament a les targetes amb perfil gratuït T-JOVE y T-DAURADA. Permet realizar quaranta viatges amb descompte del 100%. Aquest títol s'anirà renovant mentre la targeta matingui la seva vigència. Per defecte aquest títol s'estableix al tipus màxim de 4 bots, el que permet realitzar qualsevol tipus de viatge, indepentment de la distància recorreguda o tipus de servei elegit