Connexió amb l'Aeroport

Fins a cinc línies diferents connecten l’aeroport amb els diferents nuclis de l’illa d’Eivissa.