CIE

Consell Insular d'Eivissa

El Consell Insular d'Eivissa s'ha marcat, com un dels eixos principals d'actuació, una millora substancial de la xarxa de transport públic. El constant augment del nombre de població resident, així com en el del nombre de visitants, no ha fet sinó incrementar les necessitats de mobilitat a la nostra illa. N'hi ha prou en donar una ullada als països més avançats del nostre entorn per adonar-nos-en que la solució, lluny de mesures encaminades a facilitar un ús cada intensiu del vehicle privat, va justament en la direcció contrària. L'aposta pel transport públic comporta una gran quantitat de beneficis, els quals van més enllà dels estrictament viaris. Es tracta, evidentment, de reduir els nivells de congestió i els embussos a carreteres i vies urbanes. Però cal no perdre de vista altres objectius igualment importants, com puguin ser la contenció en el consum de territori, la reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, la humanització dels nostres nuclis urbans i, per descomptat, garantir un nivell de mobilitat adequada a totes aquelles persones que, per les circumstàncies que siguin, no compten amb l'alternativa del vehicle privat.

Les millores que ja hem començat a posar en marxa contemplen tot un seguit d'aspectes. Entre els mateixos podem destacar l'augment en el nombre de línies d'autobús, així com dels seus horaris i freqüències de pas. Un altre punt molt important a destacar és el de la creació d'un nou sistema d'integració tarifària, basada en la creació de les noves targetes de transport públic (la T-General, T-Daurada i T-Plata). Un tercer aspecte que també hem considerat fonamental és el de la millora, tant quantitativa com qualitativa, del sistema d'informació de l'usuari, de la qual aquesta nova pàgina web sobre el transport públic de les Pitiüses n'esdevé un dels eixos fonamentals.
Confiam, en definitiva, que totes aquestes mesures -juntament amb altres amb les quals ja s'està treballant- contribuiran que el transport públic a l'illa d'Eivissa assoleixi el protagonisme i els nivells de qualitat propis de les societats més sostenibles i avançades.