30 Sant Antoni > Sta Agnès > Eivissa

Línia amb horaris diferents al llarg de l'any Planificau el vostre viatge consultant els horaris de temporades anteriors.

Horaris i tarifes de la línia 30

Itinerari i parades de la línia 30

Estacio Sant Antoni Santa Agnes Can Ferre Can Casa Llarga Can Tixedo Bassa Roja Can Agusti Can Muson Cuatre Cantons s'Hort Nou 1 Marí Mayans Fusteria Eivissa/CETIS Zona Blanca Dona es Raspallar Fusteria Marí Mayans s'Hort Nou 1 Cuatre Cantons Can Muson Can Agustí#240# Bassa Roja Can Tixedo Can Casa Llarga Can Ferre