08 Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

Línia amb horaris diferents al llarg de l'any Planificau el vostre viatge consultant els horaris de temporades anteriors.

Horaris i tarifes de la línia 08

Itinerari i parades de la línia 08

Estacio Sant Antoni H. Arenal Puchet Eden Av Sant Agustí, 26 Av. Sant Agustí, 16 Centre de Salut Carrer de Jaén, 29 IES Sant Agustí Sant Agusti Can Reialet Can Verger Sant Josep Av. Diputat Josep Ribas Col·legi Urgell Av. Diputat Josep Ribas Can Fornis - Rampuxa Can Puvill Cova Santa el Xup sa Casilla Ca n'Andreu es Mig Terc Can Verdera Can Manyà Can Bellotera muebles Roma Can Cendón es Tabaquet Renault Cases Barates 2 Cases Barates 1 Eivissa/CETIS Cases Barates 1 Cases Barates 2 Renault es Tabaquet Can Cendón muebles Roma Can Bellotera Can Manyà Can Verdera es Mig Terc Ca n'Andreu sa Casilla el Xup Cova Santa Can Puvill Can Fornis - Rampuxa Av. Diputat Josep Ribas Col·legi Urgell Av. Diputat Josep Ribas Sant Josep Can Verger Can Reialet Sant Agusti IES Sant Agustí Carrer de Jaén, 29 Centre de Salut Av Sant Agustí, 55 Av Sant Agustí, 25 Eden Ronda ses Paisses Puchet H. Arenal