Informació legal

Drets d'autor

Tots els continguts inclosos en aquest web, com ara textos, gràfics, logotips, botons i imatges són propietat de CTM.

Així mateix, l'organització i la presentació de tots els seus continguts és propietat exclusiva de CTM.

Drets de marca

Les marques dels serveis i logotips que apareixen en el web són propietat de CTM. En queda prohibida la utilització sense permís previ, exprés i per escrit, del titular. La infracció dels drets de marca propietat de CTM donarà lloc a accions civils i, si escau, penal, d'acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.

Així mateix, queden protegits qualssevol altres drets de propietat industrial pertanyents a CTM, com ara noms comercials, dibuixos industrials o qualssevol altres susceptibles d'utilizació industrial o comercial.

Ús de la web

Aquest web o qualsevol patró d'aquest no pot ser reproduït, duplicat, copiat, venut, revenut o aprofitat amb cap altra finalitat comercial que no permeti de forma explícita CTM.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits per drets de propietat intel•lectual continguts en aquest web correspondrà exclusivament a l'usuari.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les normes que hagin de ser publicades formalment en el BOIB o a altres butlletins oficials, l'edició impresa o digital de les quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

El CTM no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés o per la impossibilitat d'accedir-hi.

La nostra adreça

CTM
C/ Eusebi Estada, 28 1er
07004 Palma de Mallorca
Tel.: 971913191  Fax: 971913192

Compromís de confidencialitat

CTM es compromet explícitament a mantenir qualsevol dada que ens faciliteu sota la màxima confidencialitat i a no cedir-la mai a tercers.

Les dades que ens faciliteu en qualsevol dels formularis del web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les nostres aplicacions no seran destinades, en cap cas, a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, d'acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la LOPD: Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.(B.O.E.14-12-99). Aquestes dades s'incorporaran a un fitxer automatitzat, que es processarà exclusivament per atendre i solucionar les reclamacions i queixes. Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per poder oferir el servei L'usuari pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació, o simplement per qualsevol consulta o suggerència personal, mitjançant l'enviament d'una notificació per escrit al Consorci de Transports de Mallorca (també es pot donar l'opció de fer-ho via mail....).

La present Llei Orgànica, modificada per Llei 62/2003, del 30 de desembre (B.O.E. 31/12/2003), pretén garantir i protegir, en el que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

Enllaços a tercers

CTM proveeix enllaços a altres entitats sobre les quals CTM no té cap tipus de control. Si visiteu un d'aquests enllaços heu de tenir en compte que sortireu de la web de CTM i que, com a conseqüència, ho feu sota la vostra responsabilitat i sempre tenint en compte les mesures necessàries per a evitar virus i software maliciós.

El fet d'accedir a aquests enllaços involucra que accepteu i enteneu les condicions de privacitat dels mateixos.

CTM no garantitza ni és responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, així com tampoc es fa responsable dels productes o serveis que ofereixi la mateixa. Les entitats externes referenciades pels enllaços no tenen perquè tenir cap relació o afiliació amb CTM.