Notícies i esdeveniments

Actualitat

Horaris d'autobús

Programació actual d'autobús

(Actualització 10/01/2022)

 

L2 (Dilluns a Diumenges i festius)

 

Sant Antoni > Cala de Bou > Port des Torrent

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 -16:00 – 17:00 - 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00

 

Port des Torrent > Cala de Bou > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09.30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

 

 

L3 (Dilluns a divendres)

 

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30

 

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 22:45

 

L3 (Dissabtes)

 

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 -10:30 – 11:00- 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45

 

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 20:45 – 21:30 – 22:15 – 23:00 – 23:45

 

L3 (Diumenges)

 

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

07:30 – 08:15 – 08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45 – 22:30

 

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

08:15 – 09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:00 – 21:45

 

 

L3.1 (Dilluns a divendres)

 

Can Bonet > Ses Païsses > Can Coix

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

 

Can Coix > Can Bonet > Ses Païsses

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

 

 

L8 (Dilluns a divendres)

 

Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

 

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:45

 

L8 (Dissabte, diumenges i festius)

 

Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

 

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

 

 

L10 (Dilluns a diumenges i festius)

 

Aeroport > Sant Jordi > Eivissa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:05 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:00

 

Eivissa > Sant Jordi > Aeroport

06:30 – 07:00 – 07:20 – 07:50 – 08:20 – 08:50 – 09:20 – 09:50 – 10:20 – 10:50 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:50 – 13:30 – 13:50 – 14:20 – 14:50 – 15:20 – 15:50 – 16:20 – 16:50 – 17:20 – 17:50 – 18:20 – 18:50 – 19:20 – 19:50 – 20:20 – 20:50 – 21:20 – 21:50 – 22:20 – 22:50 – 23:20

 

 

L11 (Dilluns, dimecres i divendres excepte festius)

 

Ses Salines > Sant Jordi > Eivissa

10:30 – 13:30

 

Eivissa > Sant Jordi > Ses Salines

10:00 – 13:00

 

 

L12A (Dilluns a dissabte)

 

Circular Eivissa > Puig d'en Valls > Jesús > Eivissa

07:30 – 08:45 – 10:00 – 11:15 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:15 – 17:30 – 18:45 – 20:00 – 21:15

 

L12A (Diumenges i festius)

 

Circular Eivissa > Puig d'en Valls > Jesús > Eivissa

08:45 – 10:00 – 11:15 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:15 – 17:30 – 18:45 – 20:00

 

 

L12B (Dilluns a dissabte)

 

Circular: Eivissa > Jesús > Puig d'en Valls > Eivissa

07:00 – 08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:45

 

L12B (Diumenges i festius)

 

Circular: Eivissa > Jesús > Puig d'en Valls > Eivissa

08:15 – 09:30 – 10:45 – 12:00 – 13:15 – 14:30 – 15:45 – 17:00 – 18:15 – 19:30

 

 

L13 (Dilluns a divendres)

 

Santa Eulària > Eivissa

06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 22:15 – 23:15

 

Eivissa > Santa Eulària

06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:25 – 15:55 – 16:25 – 16:55 – 17:25 – 17:55 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:55 – 20:25 – 20:55 – 21:25 – 21:55 – 22:25 – 22:50

 

L13 (Dissabtes)

 

Santa Eulària > Eivissa

06:40 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 : 13:45 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15 – 21:15 – 22:15 – 23:15

 

Eivissa > Santa Eulària

06:45 – 07:20 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:35 – 16:20 – 17:05 – 17:50 – 18:35 – 19:20 – 20:05 – 20:50 – 21:50 – 22:50

 

L13 (Diumenges i festius)

 

Santa Eulària > Eivissa

08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 - 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:15

 

Eivissa > Santa Eulària

07:50 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 - 13:55 – 14:55 - 15:55 – 16:55 – 17:55 – 18:55 – 19:55 – 20:55 – 21:50 – 22:50

 

 

L14 (Dilluns a divendres)

 

Eivissa > Platja d'en Bossa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30

 

Platja d'en Bossa > Eivissa

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30

 

L14 (Dissabtes)

 

Eivissa > Platja d'en Bossa

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00

 

Platja d'en Bossa > Eivissa

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 – 22:30

 

L14 (Diumenges i festius)

 

Eivissa > Platja d'en Bossa

09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00

 

Platja d'en Bossa > Eivissa

09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

 

 

L15 (Dilluns a divendres)

 

Cala Llonga > Jesús > Eivissa

09:15

 

Eivissa > Jesús > Cala Llonga

12:00

 

 

L16 (Dilluns a divendres)

 

Sant Carles > Santa Eulària

08:00 – 11:00 – 14:00 – 15:00 – 18:00 – 20:30

 

Santa Eulària > Sant Carles

07:45 – 10:30 – 13:30 – 14:30 – 17:30 – 20:00

 

L16 (Dissabtes)

 

Sant Carles > Santa Eulària

08:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 14:45 – 17:45 – 20:45

 

Santa Eulària > Sant Carles

07:45 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 14:30 – 17:35 – 20:05

 

L16 (Diumenges i festius)

 

Sant Carles > Santa Eulària

11:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00 – 21:00

 

Santa Eulària > Sant Carles

10:25 – 11:25 – 14:25 – 17:25 – 20:25

 

 

L17 “Eularibus” (Dilluns a divendres)

 

Circular: Siesta > Can Guasch > Santa. Eulària > Cas Capità > Can Frígoles > Santa Eulària > Can Guasch > Siesta

07:20 – 08:20 – 09:30 – 10:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

 

 

L18A (Dilluns a divendres)

 

Es Canar > Santa Eulària

07:30 – 08:25 – 09:25 – 10:25 – 12:25 – 13:25 – 14:25 – 15:25 – 16:25 – 16:55 – 18:25 – 19:25 –

 

Santa Eulària > Es Canar

07:15 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00 –  20:30 –

 

L18A (Dissabte)

 

Es Canar > Santa Eulària

07:30 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 12:55 – 15:30 – 16:15 – 18:30 – 20:00

 

Santa Eulària > Es Canar

07:15 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:05 – 18:20 – 19:05 – 19:50

 

L18A (Diumenge i festius)

 

Es Canar > Santa Eulària

09:00 – 10:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 19:00 – 20:00

 

Santa Eulària > Es Canar

08:20 – 09:25 – 12:25 – 13:25 – 15:25 – 16:25 – 18:25 – 19:25 – 21:25

 

 

L20A (Dilluns a divendres)

 

Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa

07:00 – 08:45 – 15:30 – 17:30 – 20:45

 

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx

07:45 – 13:00 – 15:10 – 16:35 – 19:45

* Sortida des de Sant Llorenç

* Sortida des de Sant Joan

 

L20A (Dissabte)

 

Portinatx > Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa

09:15 – 15:30

 

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan > Portinatx

08:30 – 14:30

 

 

L25 (Dilluns a dissabte)

 

Sant Miquel – Sant Mateu > Santa Gertrudis > Eivissa

07:0008:00 – 09:00 – 11:00 – 12:40 – 16:15 – 18:30 – 21:00 22:30 01:45

    Sortida des de Sant Miquel

    Sortida des de Sant Mateu

 

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Mateu – Sant Miquel

07:30 – 10:15 – 12:00 – 13:15 – 17:00 – 20:15 – 21:45 01:00 02:30

    Recorregut fins a Sant Miquel

    Només divendres, dissabtes i vigílies de festiu

 

L25 (Diumenges i festius)

 

Sant Miquel > Santa Gertrudis > Eivissa

09:30 – 11:00 – 17:45 – 19:15

 

Eivissa > Santa Gertrudis > Sant Miquel

10:15 – 12:00 – 18:30 – 20:15

 

 

L30 (Dilluns a divendres)

 

Sant Antoni > Santa Agnès > Eivissa

09:00

 

Eivissa > Santa Agnès > Sant Antoni

12:45

 

 

L35 (Dilluns a divendres)

 

Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00

 

Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi

08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

 

L35 (Dissabtes)

 

Sant Jordi > Sa Carroca > Can Misses > Eivissa

08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00

 

Eivissa > Can Misses > Sa Carroca > Sant Jordi

08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30

 

Diumenges i festius sense servei

 

L41 (Dilluns a divendres)

 

Santa Eulària > Cala Llonga

09:00 – 12:45

Cala Llonga > Santa Eulària

08:00 – 12:30

L42B (Dilluns a divendres)

 

Circular: Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep

09:1509:45 – 11:00 – 12:00 – 13:00

* Recorregut Sant Josep > Es Cubells

* Recorregut Sant Josep > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep

 

Dissabtes, diumenges i festius sense servei

 

L45 (Dilluns a divendres)

 

Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n'Escandell > Cas Serres > Vara de Rey

07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45 – 20:45

 

L45 (Dissabtes, diumenges i festius)

 

Circular: Vara de Rey > Dalt Vila > CETIS > Can Misses > Ca n'Escandell > Cas Serres > Vara de Rey

08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45

 

 

L50 (Dilluns a dissabtes)

 

Circular: Cas Dominguets > Es Gorg > Puig den Valls > Es Gorg

07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00

 

Diumenges i festius sense servei

 

N3 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius)

 

Sant Antoni > Sant Rafel > Eivissa

00:45 – 01:45 – 02:45

 

Eivissa > Sant Rafel > Sant Antoni

00:15 – 01:15 – 02:15 – 03:15

 

 

N8 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius)

 

Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa

23:00 – 00:00 – 01:00 – 02:00

 

Eivissa > Sant Josep > Sant Antoni

23:00 – 00:00 – 01:00 – 02:00

 

 

N13 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius)

 

Santa Eulària > Eivissa

00:30 – 01:30 – 02:30

 

Eivissa > Santa Eulària

00:00 – 01:00 – 02:00 – 03:00

 

 

N20 (Divendres, dissabtes i vigílies de festius)

 

Sant Joan > Sant Llorenç > Eivissa

21:00

 

Eivissa > Sant Llorenç > Sant Joan

00:30

 

Més informació